Tags

,

70 שנים אחרי יולי שבו גורשה האנית המעפילים “אקסודוס יציאת ארופה 1947”, ועליה המון ניצולים, נשלחת חזרה לגרמניה, מתרחשת שיבת ארופה 2017.
נדמה לי שטרם נקלטו פה מימדי המנוסה ממדינת יהודה. מבוגרים ובעיקר ישראלים צעירים,משכילים יצירתיים, מזרחיים ומערביים, נסים ממדינה שבה שרת האנטי תרבות היא רגב והאנטי משפטים היא שקד, ובנט על האנטי החינוך וראש הממשלה שולח ידו בלי מעצור. ממשלת קלפטוקרטיה ששמה קץ למדינת ישראל החילונית ונעה במהירות עצומה אל התאוקרטיה החרדית לאומנית, ממלכת יהודה.
מששת חבריו הטובים של בני, 3 כבר עזבו. בני כל העדות. כשתתעוררו, יהיה מאוחר מדי. בני- ברק ענקית מרוששת מכל.